Athe 23SS Campaign
Production   Jinah Kim (@jinaaaxoxo)
Director & Styling    Maria Kim (@arimariangle)
Photography   Jae Kwang Oh (@ohjaekwang)
Video    Kyeong Bae Gil (@kyeongbaekil)
Hair & Make up   Su Bin Shin (@easyid_)
Model   Isadel Jones (@isabelnjones)

Previous    Next   
   Next 
ⓒ2024 jinaahkeem